(029
2091
5246

post@nanhyfer.co.uk

Cyfieithu Nanhyfer

Croes Nanhyfer / Nevern Cross
Hafan
Home
Hanes
About us
Cwestiynau
FAQs
Telerau
T&Cs
Cysylltwch
Contact us

Click here to go to the English section of the page

Cyfieithwyr o'r Gymraeg i'r Saesneg
ac o'r Saesneg i'r Gymraeg

Rydym yn ymfalchïo yn safon ein gwaith ac yng nghynhesrwydd ein gwasanaeth. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd yn 2001 a sydd wedi bod yn tyfu byth oddi ar hynny. Bellach mae ein cwsmeriaid yn cynnwys cwmnïau megis Cynulleidfaoedd Cymru ac S4C, cwmnioedd ymchwil megis Beaufort Research ac SPA, a chyrff fel yr Eglwys yng Nghymru a’r Swyddfa Gartref.

Cyfieithu Nanhyfer a gyfieithodd llawer o'r deunydd ar gyfer Cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2011 ar ôl gwneud hynny hefyd ar gyfer sawl un o'r cystadlaethau blaenorol. Rydym wedi gwneud gwaith hefyd ar gyfer Cystadleuaeth Canwr Cymru 2010 ac yn cyfieithu'n gyson ar gyfer Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Rydym hefyd wedi gwneud gwaith cyfieithu ar ran elusennau megis Rhwydwaith Twristiaeth Eglwysi Cymru a’r Gymdeithas Encilion.

Un o'r gwasanaethau unigryw a gynigiwn yw cyfieithu dros y penwythnos ynteu dros nos, felly os oes gennych ddarn o waith sydd angen ei gyfieithu ar frys, yna cysylltwch â ni ac fe wnewn ein gorau i fod o gymorth. Gobeithio y medrwn fod o gymorth i chi. Os am ddarllen rhagor am y cwmni neu os oes gennych gwestiynau pellach, yna cliciwch ar y cysylltiadau er mwyn darganfod rhagor.

Translators of documents from Welsh into English and English into Welsh

We take great pride in our work and the friendliness of our service. We are a small family company, established in 2001, that has been growing ever since. By now our clients include companies such as S4C and Audiences Wales, research companies such as SPA and Beaufort Research as well as organisations and bodies such as the Church in Wales and the Home Office.

Nanhyfer translated the material for the 2011 BBC Cardiff Singer of the World Competition having translated material too for several of the previous competitions. We also translated the material for the 2010 Wales Singer competition and we regularly translate material for National Dance Company Wales.

We have also carried out translation work for charities such as Churches Tourism Network Wales and the Retreat Association.

One of the unique services we offer is to undertake translations overnight or over the weekend, so if you have work which needs to be translated urgently, then please get in touch and we'll do our best to be of assistance. We hope that we can be of service to you . If you’d like to find out more about the company, want further questions answered or would like to contact us, then just click on the links at the top of the page.

bryniau / hills

Click here to return to top of page

Nanhyfer Translation